CV – ESTHER BROEREN

Esther is gespecialiseerd in omgevingsrecht en stoffenrecht. Zij is sinds 2000 werkzaam als advocaat en werkte voorheen bij AKD. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren van en procederen voor overheden en bedrijven. Esther heeft specifieke expertise op het gebied van externe veiligheid en (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Haar praktijk omvat onder meer BRZO-bedrijven, PGS 15-bedrijven, bedrijfsbrandweeraanwijzingen, het vervoer van gevaarlijke stoffen, olieterminals, raffinaderijen, energiecentrales, windmolenparken, glastuinbouwgebieden, spoorwegemplacementen, (duurzame) bedrijventerreinen, mestverwerking, watervergunningen en toelatingen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Esther is lid van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging van Milieurechtadvocaten en werd in 2006 uitgeroepen tot beste jonge advocaat van Nederland. Ze schrijft en doceert regelmatig op het gebied van het omgevingsrecht, stoffenrecht en (externe) veiligheid.

Nevenfuncties:

 • Lid commissies Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (tot 2012)
 • Lid redactie Journaal Warenwet (tot 2008)
 • Lid redactie Externe Veiligheid (tot 2009)
 • Lid redactie en annotator Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeheersing (tot 2018)
 • Annotator Milieu & Recht
 • Annotator Nieuwsbrief VNCW
 • Docent cursus Externe veiligheid voormalige VROM-Inspectie (tot 2009)
 • Docent basiscursus Milieurecht van Geoplan (tot 2012)
 • Docent masteropleiding Safety, Health & Environment (MOSHE) van de TU Delft
 • Docent cursussen van Berghauser Pont Academy, waaronder Basiscursus Milieu, cursus Externe Veiligheid en RO en cursus Omgevingswet en Externe veiligheid.
 • Docent inhouse cursussen en bijeenkomsten, waaronder de Masterclass Groepsrisico voor de Veiligheidsregio Zaanstad e.o. (2012), bijeenkomst KIWA, bijeenkomst VHCP
 • Spreker congressen en seminars waaronder het RELEVANT-congres, NVVK-congres, ATEX-congres, ledenconferentie VNCW, Dag van het levensmiddelenrecht.
 • Bestuurslid van Vereniging voor Milieurecht Advocaten (VMA)

Publicaties:

 • Auteur Externe veiligheid en ruimte, Berghauser Pont
 • Co-auteur preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan, VMR
 • Co-auteur Risicobeleid en rampenbestrijding, AGS
 • Co-auteur Externe Veiligheid, VMR
 • Co-auteur Ruimtelijk Bestuursrecht, Kluwer
 • Auteur Externe Veiligheid, schriftelijke cursus Milieurecht, Euroforum
 • Auteur verschillende artikelen en annotaties in onder andere Journaal Warenwet, Gemeentestem, Tijdschrift voor Bouwrecht, Agrarisch Recht, VMT, Milieu & Recht, tijdschrift Externe Veiligheid, (digitale) tijdschrift Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeheersing en uitgaven van de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Rechtsgebiedenregister:

Esther heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Omgevingsrecht, Milieurecht, Waterrecht en Ruimtelijk bestuursrecht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.